Privacy

Privacy statement

Privacy staat bij BerkZorg B.V. hoog in het vaandel. We beschouwen het als onze plicht om uiterst zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven en worden zonder uw voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt. Uw gegevens worden onder andere gebruikt voor het aanvragen van informatie of een afspraak.

Daarnaast gebruikt BerkZorg B.V. de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan BerkZorg B.V.. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geeft u, professionals en opdrachtgevers, het recht op inzage in uw persoonlijke gegevens die in ons bestand aanwezig zijn.

U heeft hierbij het kosteloze recht op inzage en het kosteloze recht op verbetering van uw gegevens en het recht op verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor eventuele marketingdoeleinden.

Cookies

Met uw bezoek aan deze website worden cookies geplaatst. Deze verzamelen informatie via de website welke wordt gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken.
De gegevens zouden eventueel, niet herleidbaar tot individuele computers, aan andere partijen kunnen worden verschaft. Dit kan ook gebeuren zonder ons medeweten, bijvoorbeeld via gebruikte plugins.

U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kan BerkZorg B.V. niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.

Mocht u na het lezen van deze pagina nog vragen hebben, neem dan gerust contact op via ons contactformulier.

Contactgegevens
BerkZorg Select BV
Bastion Business Center
Coltbaan 17-19
3439 NG Nieuwegein
Telefoon 06-1271 0590
Neem contact op ❯

Volg ons op
Link to my Facebook Page
Link to my Linkedin Page