Disclaimer BerkZorg B.V.

Voor alle duidelijkheid wijst BerkZorg Select B.V. u ten aanzien van de website https://www.berkzorg.nl op het volgende:

BerkZorg Select B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site en andere media. De verstrekte informatie op deze site wordt met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site onvolledig of niet (meer) geheel juist is.

Het staat BerkZorg Select B.V. vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

BerkZorg Select B.V. kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van BerkZorg Select B.V.
Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van BerkZorg Select B.V. anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

BerkZorg Select B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Hoewel BerkZorg Select B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is BerkZorg Select B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Mocht u na het lezen van deze pagina nog vragen hebben, neem dan gerust contact op via ons contactformulier.

Contactgegevens
BerkZorg Select BV
Bastion Business Center
Coltbaan 17-19
3439 NG Nieuwegein
Telefoon 06-1271 0590
Neem contact op ❯

Volg ons op
Link to my Facebook Page
Link to my Linkedin Page